Special Package

ถุงฐานพาเลท

ลดต้นทุนการใช้พาเลท

สะดวกในการขนย้าย สามารถใส่ตู้คอนเทนเนอร์ได้พอดี

ถุงคอนเทนเนอร์ ไลเนอร์

เหมาะสำหรับใช้ปูคลุมด้านในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งสินค้าเม็ด/ผง แห้ง ที่ไม่เป็นอันตราย สามารถผลิตตามรูปแบบการใช้งาน และ ขนาดของตู้ 20 หรือ 40 ฟุต

SiamFlexPack

   082-253-5454

   contact@siamflexpack.com

Products